Op Vasteland 78 (3011 BN) Rotterdam, T: 06-24844873, F: 020-7508800, E: jmfhonders@gmail.com oefent Mr. J.M.F. (John) Honders de algemene advocatenpraktijk uit. Bij hem kunt u terecht voor een adequate en doortastende aanpak van uw problemen.

Hij is advocaat sinds 2007, kan bogen op ruime ervaring en is opgeleid in een gerenommeerd kantoor.

Mr. Honders rekent een zeer redelijk uurtarief en staat ook cliŽnten bij op basis van toevoeging, indien het inkomen minder dan 26.400 (alleenstaande) of 37.300 (gehuwd of samenwonend) bedraagt. Dan is alleen een eigen bijdrage plus bijkomende kosten van deurwaarders, griffierechten etc. verschuldigd en wordt het honorarium van de advocaat door de Staat betaald.

U kunt bij hem terecht voor een kosteloos eerste kennismakingsgesprek, of vul het probleemformulier in voor een kosteloos eerste advies via e-mail.

Mr. Honders geeft advies, voert proces en komt op voor uw recht op het gebied van o.m. arbeidsrecht, ontslag, strafzaken, echtscheiding, afwikkeling samenleving, ontbinding geregistreerd partnerschap, gezagswijziging, omgang en ouderschapsplannen, erkenning/ontkenning vaderschap, alimentatieprocedures, boedelverdelingen, afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, naamswijziging, adoptie en stiefouderschap, bewind, mentorschap en curatele, verdeling of verevening van pensioenrechten, erfrecht, incasso, geldzaken, koopovereenkomst, wanprestatie, faillissement en beslag.